Главная » Готовые студенческие работы

Готовые студенческие работы


Сортировать по:
наименованию (возр | убыв), цене (возр | убыв), рейтингу (возр | убыв)


<< пред   1   2   3   4   5   6   7    ...   33   след >>
Тема: C++ (Телефонная книжка )
Код работы: 105-07007
Описание: Задание:
Создать на языке программирования С++ программу «Телефонная книжка». Это должна быть база данных по абонентам, реализованная через массивы структуры полей базы данных. Структура должна состоять из 7 полей:
1. Порядковый №
2. Фамилия
3. Имя
4. Отчество
5. Адрес
6. Телефон
7. Возраст
Массив должен быть рассчитан на 50 записей. Изначально в программе должно быть уже 7 записей. Реализовать в программе такие функции:
1. Просмотр записей, с возможностью произвольного перемещения по БД.
2. Добавление, редактирование и удаление записей.
3. Поиск записей по одному из параметров.
В программе должны присутствовать горячие клавиши, на выполняемые функции.
Стоимость: 225.81 грн.


Тема: Excel
Код работы: 102-07001
Описание: Зміст
1. Охарактеризуйте поняття автоматизованої інформаційної системи і перелічіть основні складові цих систем 3
2. Перелічіть основні вимоги сучасного бізнесу, яким повинні відповідати корпоративні програмні системи 8
3. Опишіть основні фінансові функції в Excel і наведіть приклади їх використання 11
4. Охарактеризуйте запити в Access і наведіть приклади їх використання 13
5. Опишіть, як призначити стартову сторінку у програмі Internet Explorer 16
6. Напишіть, як вставити таблицю, рисунок, діаграму або фільм у презентацію Power Point 18
7. Охарактеризуйте основні елементи проекту у програмі Microsoft Project 23
Список використаних джерел
Стоимость: 147.00 грн.


Тема: Excel
Код работы: 102-07005
Описание: Зміст
Завдання
1. Основні напрямки автоматизації медичної діяльності
2. Які основні типи статистичних функцій використовуються в Excel?
3. Що таке реляційна база даних?
4. Яка система адресації використовується в мережі Internet?
5. Як у програмі Microsoft Outlook запланувати зустріч і встановити для неї попереджувальний сигнал за 10 хвилин?
6. Практичне завдання в Excel №1.
7. Практичне завдання в Excel №2.
8. Практичне завдання в Excel №3.
9. Практичне завдання в Excel №4.
10. Практичне завдання в Access №1.
11. Практичне завдання в Access №2.
12. Практичне завдання в Internet Explorer та Microsoft.
Список використаних джерел
Стоимость: 147.00 грн.


Тема: Excel
Код работы: 102-07008
Описание: Создание таблицы в Excel
Создание базы данных в Access
Создание электронного письма
Стоимость: 84.00 грн.


Тема: Excel
Код работы: 107-08001
Описание: Практичне завдання
Математичне та алгоритмічне забезпечення інформаційних систем
Практичне завдання
Тема: Використання електронних таблиць (ЕТ) для автоматизації обліку в медичній установі.
Стоимость: 78.00 грн.


Тема: Excel. Аналіз даних
Код работы: 101-12011
Описание: Лабораторна робота 9
Тема: Програмні засоби роботи зі структурованими документами. Система Microsoft Office Excel 2007. Аналіз даних.
Мета: Набути практичні навички аналізу і управління даними за допомогою таблиць підстановки, консолідації даних, зведених таблиць.
Виконання лабораторної роботи
Аналіз даних за допомогою таблиць підстановки
Завдання 1. Створення таблиці даних з однією змінною.
Обчислити щомісячні виплати для погашення позики. Виплати залежать від значення процентної ставки.
Розмір позики – 200 тис. грн. Термін позики – 3 роки. Річна процентна ставка – 8,50%.
Виплату розраховують за допомогою функції ПЛАТ, яка повертає суму періодичного платежу для ануітета (Annuity) на основі постійності сум платежів і постійності процентної ставки.
Консолідація даних
Завдання 2. Застосування консолідації даних, розташованих на різних листах книги.
Знайти загальну суму кожного показника економічного розвитку за три роки – з 2007 по 2009 рік.
Основи створення зведених таблиць
Завдання 3. Підготовка даних для зведеної таблиці.
Використовувати книгу "Summary table".
Завдання 4. Створення простої зведеної таблиці.
Створити зведену таблицю для знаходження підсумкових сум окладів по кожному відділу і в цілому по організації
Операції зі зведеними таблицями
Завдання 5. Оновлення зведеної таблиці
Завдання 6. Використання різних функцій для обчислення підсумкових значень.
Знайти підсумкові значення для кожного відділу і всієї організації
Завдання 7. Видалення та додавання полів
Завдання 8. Додавання полів перетягуванням
Завдання 9. Сортування елементів зведеної таблиці.
Завдання 10. Вивчення роботи списку полів зведеної таблиці
Завдання 11. Приховування елементів поля таблиці
Завдання 12. Зміна розташування полів
Створення діаграми на основі зведеної таблиці
Завдання 13. Створення зведеної діаграми
Висновок
Стоимость: 85.00 грн.


Тема: Excel. Побудова діаграм
Код работы: 101-12006
Описание: Лабораторна робота 4
Тема: Програмні засоби роботи зі структурованими документами. Система Microsoft Office Excel 2007. Побудова діаграм
Мета: Набути практичні навички створення, редагування і форматування діаграм.
Виконання лабораторної роботи
Основні способи створення діаграм
Завдання 1. Швидке створення діаграми за допомогою функціональної клавіші F11.
Завдання 2. Створення діаграми за допомогою меню Вставка
Зміна розміру діаграми, переміщення
Завдання 3. Зміна розміру та переміщення діаграми вручну
Знайомство з додатковими вкладками для діаграм: Конструктор, Макет, Формат
Завдання 4. Знайомство з вкладкою Конструктор.
Завдання 5. Знайомство з вкладкою Макет.
Завдання 6. Знайомство з вкладкою Формат
Застосування вбудованих стилів і макетів діаграм
Завдання 7. Вибір стилю діаграми
Завдання 8. Вибір макета діаграми
Вибір (активізація) елементів діаграми
Завдання 9. Вибір елемента діаграми натисканням
Завдання 10. Вибір елемента діаграми за допомогою групи Текущий фрагмент
Додавання в діаграму підписів даних, назв елементів
Завдання 11. Додавання в діаграму підписів даних
Завдання 12. Редагування назви діаграми
Завдання 13. Додавання назви осей та зміна розташування легенди.
Завдання 14. Вилучення сітки.
Форматування елементів діаграми
Завдання 15. Форматування області побудови діаграми
Завдання 16. Переміщення легенди.
Завдання 17. Форматування назви діаграми
Завдання 18. Форматування ряду даних
Попередній перегляд і друкування діаграми
Завдання 19. Попередній перегляд діаграми.
Завдання 20. Друкування діаграми
Завдання 21. Занесення результатів роботи у зошит.
Дослідження взаємозалежності числових значень таблиці і відповідних елементів діаграми
Завдання 22. Встановлення у клітині таблиці нового значення, спостереження за зміною розміру елемента діаграми
Висновок
Стоимость: 85.00 грн.


Описание: Лабораторна робота 1
Тема: Програмні засоби роботи зі структурованими документами. Система Microsoft Office Excel 2007. Робота з книгами, листами і клітинами.
Мета: Набути практичні навички створення електронної таблиці, переміщення в робочому вікні MS Excel, копіювання і переміщення вмісту клітин, видалення і вставка клітин, редагування даних.
Виконання лабораторної роботи
Робота з книгами MS Excel
Завдання 1. Створення книги MS Excel за шаблоном Новая книга.
Завдання 2. Створення книги MS Excel за шаблоном Бюджет мероприятия.
Завдання 3. Відкривання наявної книги і попередній перегляд.
Завдання 4. Створення таблиці за зразком
Завдання 5. Створення списку допустимих значень
Завдання 6. Введення даних за допомогою вбудованого списку
Переміщення табличного курсору на робочому листі
Завдання 7. Переміщення табличного курсору
Завдання 8. Переміщення табличного курсору у клітину із заданою адресою.
Завдання 9. Переміщення табличного курсору у клітину, яка містить задане значення
Виділення діапазонів клітин
Завдання 10. Виділення стовпців і рядків.
Завдання 11. Виділення діапазонів клітин.
Завдання 12. Зняття виділення
Завдання 13. Виділення діапазону клітин
Завдання 14. Виділення несуміжних діапазонів.
Завдання 15. Виділення діапазону для створення діаграми.
Завдання 16. Виділення несуміжних стовпців клітин для створення діаграми
Завдання 17. Виділення несуміжних рядків клітин для створення діаграми.
Копіювання і переміщення вмісту клітин
Завдання 18. Копіювання вмісту клітин (технологія “Перетягування”).
Завдання 19. Копіювання вмісту клітин (технологія “Буфер обміну”, кнопки панелі інструментів).
Завдання 20. Копіювання вмісту клітин (технологія “Буфер обміну”, контекстне меню).
Завдання 21. Відміна операції копіювання
Вставка і видалення рядків, стовпців, клітин
Завдання 22. Копіювання клітин.
Завдання 23. Видалення вмісту клітин
Завдання 24. Видалення рядка активного аркуша.
Завдання 25. Копіювання клітин
Завдання 26. Переміщення клітин.
Завдання 27. Видалення стовпця активного аркуша
Завдання 28. Видалення клітин робочого аркуша
Завдання 29. Вставка пустого стовпця на робочому аркуші
Завдання 30. Вставка пустих клітин на робочий аркуш.
Завдання 31. Переміщення клітин (технологія “Буфер обміну”).
Редагування даних у клітинах
Завдання 32. Редагування даних у клітині
Завдання 33. Редагування даних клітини в рядку формул
Висновок
Стоимость: 85.00 грн.


Тема: Excel. Робота з таблицями Excel
Код работы: 101-12009
Описание: Лабораторна робота 7
Тема: Програмні засоби роботи зі структурованими документами. Система Microsoft Office Excel 2007. Робота з таблицями Excel
Мета: Набути практичні навички роботи з таблицями Excel, сортування і фільтрації записів, вставки проміжних підсумків.
Виконання лабораторної роботи
Створення таблиць Excel
Завдання 1. Підготовка книги MS Excel для виконання роботи.
Завдання 2. Форматування заголовків стовпців списку
Завдання 3. Додавання кнопки Форма на панель швидкого доступу
Завдання 4. Додавання нових записів у список
Перегляд інформації у списку
Завдання 5. Перегляд записів за допомогою кнопок Далее і Назад
Завдання 6. Перегляд записів за допомогою кнопок смуги прокрутки
Пошук інформації у списку
Завдання 7. Пошук записів, що відповідають заданим умовам (критеріям).
Використовуючи форму даних знайдемо всіх співробітників ради банку, проглянемо знайдені записи, запишемо їх номери.
Завдання 8. Пошук записів, що відповідають заданим умовам (критеріям).
Використовуючи форму даних знайти всіх співробітників банку, у яких оклад менше або дорівнює 1500 грн., записати їх номери
Сортування в списках
Завдання 9. Сортування записів списку за значеннями текстового поля. Упорядкування записів у полі “Прізвище” в прямому, а потім – у зворотному порядку.
Завдання 10. Сортування записів списку за значеннями поля “Дата”. Упорядкування записів у полі “Дата зарахування на роботу” в міру збільшення, а потім – за убуванням.
Завдання 11. Сортування списку записів за кількома умовами.
Виконати сортування записів співробітників за назвами відділів, а серед співробітників одного відділу – і за посадами
Фільтрація в списках за допомогою команди Фільтр
Завдання 12. Вмикання фільтра
Завдання 13. Застосування фільтру. Вивести на екран записи, в яких поле “Посада” має значення “Менеджер”.
Завдання 14. Візуальне відображення умови фільтра
Завдання 15. Очищення фільтру
Завдання 16. Вимкнення фільтру
Фільтрація в списках за допомогою команди Пользовательский автофильтр
Завдання 17. Використання інструменту Пользовательский автофильтр.
Вивести на екран список співробітників, для яких значення у полі "Оклад" належать діапазону: "Оклад" >=1500 грн. и "Оклад" <= 2000 грн
Завдання 18. Використання інструменту Пользовательский автофильтр.
Вивести на екран список співробітників, які прийняті на роботу після 1 січня 2004 р. і до 1 січня 2006 р.: "Дата" >= 1.01.2004 и "Дата" <= 1.01.2006
Фільтрація в списках за допомогою команди Расширенный фильтр
Завдання 19. Застосування інструменту Расширенный фильтр.
Вивести на екран список співробітників, що включає записи про менеджерів з окладом менше 1650 грн. і економістів з окладом більше 2000 грн.
Умови фільтрування: ( "Посада" = "Менеджер" и "Оклад" < = 1650 грн. ) или ( "Посада" = "Економіст" и "Оклад" > = 2000 грн. ).
Розрахунок проміжних та загальних підсумків списку
Завдання 20. Вставка проміжних підсумків.
Вставити проміжні сумарні підсумки за окладами співробітників різних підрозділів комерційного банку
Завдання 21. Використання символів структури для перегляду підсумків
Завдання 22. Створення діаграми для підсумкового звіту
Висновок
Стоимость: 85.00 грн.


Описание: Лабораторна робота 6
Тема: Програмні засоби роботи зі структурованими документами. Система Microsoft Office Excel 2007. Статистичний аналіз даних. Інструменти "Підбір параметра", "Пошук рішення".
Мета: Набути практичні навички чисельного розв’язання завдань аналізу даних.
Виконання лабораторної роботи
Статистичний аналіз даних
Завдання 1. Створення таблиці для аналізу даних
Завдання 2. Визначення основних статистичних характеристик за допомогою інструмента Описательная статистика.
Завдання 3. Визначення основних статистичних характеристик за допомогою інструмента Описательная статистика
Завдання 4. Банк видає кредит у розмірі K грн. на термін N днів при процентній ставці P річних. Річний темп інфляції T = 15 %.
Інструмент “Пошук рішення”
Завдання 5. Підприємство випускає три види продукції, для виробництва якої необхідні такі ресурси, як фізична праця, сировина і управлінська праця. Прибуток на одиницю кожного виду продукції складає 10, 6 і 4 грн. відповідно. Протягом робочого дня можна використовувати 100 год. фізичної праці, 600 кг сировини і 300 год. управлінської праці. Цільова функція прибутку має вигляд
Завдання 5. Побудова діаграми з рішеннями завдання
Висновок
Стоимость: 85.00 грн.

<< пред   1   2   3   4   5   6   7    ...   33   след >>


Курсы НБУ на сегодняЯндекс.Метрика