Главная » Готовые студенческие работы  » Лабораторные

Готовые лабораторные - студенческие работы по ИТ.


Сортировать по:
наименованию (возр | убыв), цене (возр | убыв), рейтингу (возр | убыв)


1   2   3   4   5   след >>показать все
Описание: Лабораторна робота 2
Тема: Програмні засоби роботи з базами даних. Система MS Access. Зміна структури таблиць БД, створення схеми даних.
Мета: Набути практичні навички видалення, додавання, переміщення полів в таблицях, створення і видалення зв’язків між таблицями у схемі даних.
Виконання лабораторної роботи
Підготовка до виконання роботи
Завдання 0. Настройка БД.
Зміна структури таблиці
Завдання 1. Зміна структури таблиці - переміщення поля
Завдання 2. Зміна структури таблиці - вставка поля
Завдання 3. Зміна структури таблиці - вставка поля та переміщення.
Завдання 4. Зміна структури таблиці – перейменування поля
Створення зв’язку між таблицями
Завдання 5. [Етап 1]. Встановлення ключового поля
Завдання 6. [Етап 2]. Встановлення зв’язку між таблицями
Завдання 7. Встановлення зв’язку між таблицями.
Завдання 8. Встановлення зв’язку між таблицями
Завдання 9. Встановлення зв’язку між таблицями.
Завдання 10. Встановлення зв’язку між таблицями
Завдання 11. Переміщення об’єктів схеми даних
Видалення зв’язку між таблицями
Завдання 12. Видалення зв’язку між таблицями.
Завдання 13. Встановлення зв’язку між таблицями
Висновок
Стоимость: 85.00 грн.


Описание: Лабораторна робота 3
Тема: Програмні засоби роботи з базами даних. Система MS Access. Сортування, фільтрація і пошук інформації.
Мета: Набути практичні навички сортування даних, створення фільтрів, пошуку і заміни інформації в БД.
Виконання лабораторної роботи
Підготовка до виконання роботи
Завдання 0. Настройка БД.
Завдання 0. Знайомство з командами стрічки для виконання операцій сортування та фільтрації.
Сортування інформації в БД
Завдання 1. Сортування даних таблиці командами стрічки
Завдання 2. Сортування даних таблиці за допомогою контекстного меню
Фільтрація за виділенням
Завдання 3. Фільтрація за виділенням (виділення частини з кінця значення)
Завдання 4. Видалення фільтра за допомогою команди стрічки.
Завдання 5. Повторне застосування встановленого фільтру командою стрічки.
Завдання 6. Фільтрація за виділенням (виділення частини з початку значення).
Завдання 7. Сортування відфільтрованих записів таблиці
Завдання 8. Видалення фільтра за допомогою кнопки рядка навігації вікна таблиці
Завдання 9. Повторне застосування встановленого фільтру кнопкою рядка навігації вікна таблиці
Фільтр звичайний
Завдання 10. Фільтрація вибором значення
Завдання 11. Фільтрація встановленням обмеження
Фільтр по формі
Завдання 10. Фільтрація з умовою “і”.
Завдання 11. Фільтрація з умовою “або”.
Завдання 12. Фільтрація по формі та сортування даних таблиці
Розширений фільтр
Завдання 13. Ознайомлення з бланком умов фільтра.
Завдання 14. Очищення умов фільтра
Завдання 15. Встановлення розширеного фільтра вибором полів із списку, використання логічної операцією "і" в умові фільтру
Завдання 15. Встановлення розширеного фільтра вибором полів із списку, використання логічної операцією "або" в умові фільтру
Завдання 16. Встановлення розширеного фільтра перетягуванням полів із списку полів таблиці, використання логічної операцією "або" в умові фільтру.
Пошук і заміна
Завдання 17. Виконання пошуку даних у таблиці БД
Завдання 18. Виконання пошуку і заміна числових значень у таблиці БД.
Завдання 19. Виконання пошуку і заміни текстових значень у таблиці БД.
Висновок
 
 
Стоимость: 85.00 грн.


Описание: Лабораторна робота 4
Тема: Програмні засоби роботи з базами даних. Система MS Access. Створення і використання запитів.
Мета: Набути практичні навички конструювання умов запитів, виконання запитів.
Виконання лабораторної роботи
У розділі II для створення запитів використовувати конструктор запитів.
При створенні запитів додавати у вікно запиту лише потрібні таблиці.
Підготовка до виконання роботи
Завдання 0. Настройка БД.
Завдання 0. Знайомство з командами стрічки для роботи з запитами
I. Створення запитів за допомогою майстра запитів
Завдання 1. Створення запитів за допомогою майстра на вибірку даних з двох таблиць, що зв'язані
II. Створення запитів за допомогою конструктора запитів
Створення запиту на вибірку
Завдання 2. Створення запиту на вибірку даних з трьох зв’язаних таблиць.
Завдання 3. Створення запиту на вибірку із сортуванням записів
Завдання 4. Створення запиту на вибірку без відображення у результуючій таблиці стовпця, який вказаний в умовах фільтра
Створення запиту на вибірку з обчислюваними полями
Завдання 5. Створення запиту на вибірку з обчислюваним полем
Завдання 6. Створення запиту на вибірку з обчислюваним полем.
Завдання 7. Створення запиту на вибірку з обчислюваними полями
Створення запиту на вибірку з параметром
Завдання 8. Створення запиту, який під час запуску використовує введене значення.
Завдання 9. Створення запиту, який під час запуску використовує введене значення та числові обмеження в умовах запиту
Створення перехресного запиту
Завдання 10. Створення перехресного запиту БД.
Вставка підсумків в таблицях та запитах
Завдання 11. Вставка рядку підсумків таблиці.
Завдання 12. Створення підсумкового запиту
Завдання 13. Створення запиту з груповими операціями для підрахунку кількості, суми, мінімального, максимального і середнього значень
Завдання 14. Створення запиту на вибірку з умовою в вигляді математичного виразу
Створення запиту на оновлення
Завдання 15. Створення запиту на оновлення даних у таблиці БД.
Створення запиту на видалення
Завдання 16. Створення запиту на видалення даних у таблиці БД
Висновок
Стоимость: 85.00 грн.


Тема: Access. Створення і використання форм
Код работы: 101-12016
Описание: Лабораторна робота 5
Тема: Програмні засоби роботи з базами даних. Система MS Access. Створення і використання форм.
Мета: Набути практичні навички побудови форм за допомогою автоматичного створення, конструктора і майстра форм, використання форм для введення і редагування інформації.
Виконання лабораторної роботи
Підготовка до виконання роботи
Завдання 1. Настройка БД.
Завдання 2. Знайомство з командами стрічки для роботи з формами
Автоматичне створення форми за допомогою інструмента Форма
Завдання 3. Створення форми інструментом Форма.
Завдання 4. Створення форми інструментом "Форма" з даними зі зв’язаної таблиці
Автоматичне створення форми за допомогою інструмента Разделенная форма
Завдання 5. Відображення списків об'єктів БД в області переходів
Завдання 6. Створення форми інструментом Разделенная форма
Створення форми з відображенням декількох записів за допомогою інструменту Несколько элементов
Завдання 7. Створення форми інструментом Несколько элементов
Зміна структури форми в режимі макету
Завдання 8. Зміна структури форми в режимі макету
Створення форми за допомогою інструмента Мастер форм
Завдання 9. Створення форми за допомогою інструмента Мастер форм.
Створити форму для роботи із записами результатів запиту На вибірку (співробітник-відділ)
Створення форми за допомогою інструмента Пустая форма
Завдання 10. Створення форми інструментом Пустая форма.
Створити форму для роботи із записами таблиці “Клієти банку”
Створення форми за допомогою конструктора
Завдання 11. Створення форми за допомогою конструктора форм
Використання форми (переміщення по записах, редагування даних, додавання та видалення записів у формі)
Завдання 12. Послідовне переміщення по записах таблиці БД.
Створити форму для роботи із записами таблиці “Здійснені операції”
Завдання 13. Вибіркове переміщення по записах таблиці БД
Завдання 14. Додавання нових записів
Завдання 15. Переміщення до запису з заданим номером
Завдання 16. Видалення запису з номером 8
Створення початкової форми БД за допомогою конструктора
Завдання 17. Створити форму, яка відкривається при запуску БД
Висновок
Стоимость: 85.00 грн.


Тема: Access. Створення звітів.
Код работы: 101-12017
Описание: Лабораторна робота 6
Тема: Програмні засоби роботи з базами даних. Система MS Access. Створення звітів.
Мета: Набути практичні навички створення звітів різних типів, організації головного меню БД.
Виконання лабораторної роботи
Підготовка до виконання роботи
Завдання 1. Настройка БД.
Завдання 2. Знайомство з командами стрічки для роботи зі звітами
Створення звіту за допомогою інструмента Отчет за даними з різних джерел (таблиця, запит)
Завдання 3. Автоматичне створення звіту інструментом Отчет за даними таблиці
Завдання 4. Автоматичне створення звіту інструментом Отчет за даними запиту (дані з трьох таблиць).
Створити звіт на основі даних таблиць "Операції банку", “Здійснені операці", "Клієнти банку" за результатами запиту "На вибірку (операція-код-дата-сума-клієнт)"
Завдання 5. Часткове відображення груп об'єктів БД в області переходів
Створення звіту за допомогою інструмента Мастер отчетов
Завдання 6. Прискорене створення звіту за допомогою інструменту Мастер отчетов.
Створити звіт про виконані банкові операції (дати, коди здійснених операцій, коди співробітників, грошові суми, особисті коди клієнтів), згрупувати дані за місяцями
Створення звіту за допомогою інструмента Пустой отчет.
Завдання 7. Створення звіту за допомогою простих операцій конструювання інструментом Пустой отчет.
Створити звіт про клієнтів банку та їх операції (код клієнта, його прізвище, коди здійснених операцій та грошові суми)
Створення звіту за допомогою конструктора звітів
Загальне завдання. Створити звіт у вигляді платіжної відомості для співробітників банку
Завдання 8. Створення заготівки звіту
Завдання 9. Настройка області Заголовок отчета
Завдання 10. Настройка області Заголовок группы 'Назва відділу'
Завдання 11. Настройка області Область данных
Завдання 12. Настройка області Заголовок группы 'Назва відділу'
Завдання 13. Настройка області “Примечание группы 'Назва відділу'” та створення підсумкових розрахункових формул
Завдання 14. Настройка області “Примечание отчета”
Завдання 15. Настройка області колонтитулів.
Завдання 16. Підсумкове форматування всього звіту
Завдання 17. Збереження звіту
Створення інтерфейсу користувача для роботи з БД
Завдання 19. Створити меню для роботи з головними об'єктами БД
Автоматичне виконання макросів (макрос AutoExec)
Завдання 20. Створити макрос для автоматичного відкриття форми "АкадемБанк – Ласкаво просимо" при відкритті файлу БД
Висновок
Стоимость: 85.00 грн.


Тема: Access. Створення таблиць бази даних
Код работы: 101-12012
Описание: Лабораторна робота 1
Тема: Програмні засоби роботи з базами даних. Система MS Access. Створення таблиць бази даних.
Мета: Набути практичні навички створення нових баз даних, проектування таблиць, введення даних в таблиці.
Виконання лабораторної роботи
Створення нової бази даних
Завдання 1. Створення файлу нової бази даних (БД) з назвою Банк
Завдання 2. Відображення списку об’єктів БД.
Створення таблиць
Завдання 3. Створення таблиці у БД
Завдання 4. Створення таблиць у БД
Введення інформації у таблиці БД
Завдання 5. Заповнення таблиці “Відділи банку” записами із значеннями номерів та назв відділів.
Завдання 6. Заповнення даними таблиці “Співробітники банку”.
Завдання 7. Заповнення даними таблиць “Юридичні особи” і “Клієнти банку”.
Завдання 8. Заповнення даними таблиці “Операції банку”.
Завдання 9. Заповнення даними таблиці “Здійснені операції ”
Настроювання елементів інтерфейсу користувача MS Access
Завдання 10. Згортання/розгортання стрічки
Завдання 11. Зміна розмірів області переходів БД.
Висновок
Стоимость: 85.00 грн.


Тема: Excel. Аналіз даних
Код работы: 101-12011
Описание: Лабораторна робота 9
Тема: Програмні засоби роботи зі структурованими документами. Система Microsoft Office Excel 2007. Аналіз даних.
Мета: Набути практичні навички аналізу і управління даними за допомогою таблиць підстановки, консолідації даних, зведених таблиць.
Виконання лабораторної роботи
Аналіз даних за допомогою таблиць підстановки
Завдання 1. Створення таблиці даних з однією змінною.
Обчислити щомісячні виплати для погашення позики. Виплати залежать від значення процентної ставки.
Розмір позики – 200 тис. грн. Термін позики – 3 роки. Річна процентна ставка – 8,50%.
Виплату розраховують за допомогою функції ПЛАТ, яка повертає суму періодичного платежу для ануітета (Annuity) на основі постійності сум платежів і постійності процентної ставки.
Консолідація даних
Завдання 2. Застосування консолідації даних, розташованих на різних листах книги.
Знайти загальну суму кожного показника економічного розвитку за три роки – з 2007 по 2009 рік.
Основи створення зведених таблиць
Завдання 3. Підготовка даних для зведеної таблиці.
Використовувати книгу "Summary table".
Завдання 4. Створення простої зведеної таблиці.
Створити зведену таблицю для знаходження підсумкових сум окладів по кожному відділу і в цілому по організації
Операції зі зведеними таблицями
Завдання 5. Оновлення зведеної таблиці
Завдання 6. Використання різних функцій для обчислення підсумкових значень.
Знайти підсумкові значення для кожного відділу і всієї організації
Завдання 7. Видалення та додавання полів
Завдання 8. Додавання полів перетягуванням
Завдання 9. Сортування елементів зведеної таблиці.
Завдання 10. Вивчення роботи списку полів зведеної таблиці
Завдання 11. Приховування елементів поля таблиці
Завдання 12. Зміна розташування полів
Створення діаграми на основі зведеної таблиці
Завдання 13. Створення зведеної діаграми
Висновок
Стоимость: 85.00 грн.


Тема: Excel. Побудова діаграм
Код работы: 101-12006
Описание: Лабораторна робота 4
Тема: Програмні засоби роботи зі структурованими документами. Система Microsoft Office Excel 2007. Побудова діаграм
Мета: Набути практичні навички створення, редагування і форматування діаграм.
Виконання лабораторної роботи
Основні способи створення діаграм
Завдання 1. Швидке створення діаграми за допомогою функціональної клавіші F11.
Завдання 2. Створення діаграми за допомогою меню Вставка
Зміна розміру діаграми, переміщення
Завдання 3. Зміна розміру та переміщення діаграми вручну
Знайомство з додатковими вкладками для діаграм: Конструктор, Макет, Формат
Завдання 4. Знайомство з вкладкою Конструктор.
Завдання 5. Знайомство з вкладкою Макет.
Завдання 6. Знайомство з вкладкою Формат
Застосування вбудованих стилів і макетів діаграм
Завдання 7. Вибір стилю діаграми
Завдання 8. Вибір макета діаграми
Вибір (активізація) елементів діаграми
Завдання 9. Вибір елемента діаграми натисканням
Завдання 10. Вибір елемента діаграми за допомогою групи Текущий фрагмент
Додавання в діаграму підписів даних, назв елементів
Завдання 11. Додавання в діаграму підписів даних
Завдання 12. Редагування назви діаграми
Завдання 13. Додавання назви осей та зміна розташування легенди.
Завдання 14. Вилучення сітки.
Форматування елементів діаграми
Завдання 15. Форматування області побудови діаграми
Завдання 16. Переміщення легенди.
Завдання 17. Форматування назви діаграми
Завдання 18. Форматування ряду даних
Попередній перегляд і друкування діаграми
Завдання 19. Попередній перегляд діаграми.
Завдання 20. Друкування діаграми
Завдання 21. Занесення результатів роботи у зошит.
Дослідження взаємозалежності числових значень таблиці і відповідних елементів діаграми
Завдання 22. Встановлення у клітині таблиці нового значення, спостереження за зміною розміру елемента діаграми
Висновок
Стоимость: 85.00 грн.


Описание: Лабораторна робота 1
Тема: Програмні засоби роботи зі структурованими документами. Система Microsoft Office Excel 2007. Робота з книгами, листами і клітинами.
Мета: Набути практичні навички створення електронної таблиці, переміщення в робочому вікні MS Excel, копіювання і переміщення вмісту клітин, видалення і вставка клітин, редагування даних.
Виконання лабораторної роботи
Робота з книгами MS Excel
Завдання 1. Створення книги MS Excel за шаблоном Новая книга.
Завдання 2. Створення книги MS Excel за шаблоном Бюджет мероприятия.
Завдання 3. Відкривання наявної книги і попередній перегляд.
Завдання 4. Створення таблиці за зразком
Завдання 5. Створення списку допустимих значень
Завдання 6. Введення даних за допомогою вбудованого списку
Переміщення табличного курсору на робочому листі
Завдання 7. Переміщення табличного курсору
Завдання 8. Переміщення табличного курсору у клітину із заданою адресою.
Завдання 9. Переміщення табличного курсору у клітину, яка містить задане значення
Виділення діапазонів клітин
Завдання 10. Виділення стовпців і рядків.
Завдання 11. Виділення діапазонів клітин.
Завдання 12. Зняття виділення
Завдання 13. Виділення діапазону клітин
Завдання 14. Виділення несуміжних діапазонів.
Завдання 15. Виділення діапазону для створення діаграми.
Завдання 16. Виділення несуміжних стовпців клітин для створення діаграми
Завдання 17. Виділення несуміжних рядків клітин для створення діаграми.
Копіювання і переміщення вмісту клітин
Завдання 18. Копіювання вмісту клітин (технологія “Перетягування”).
Завдання 19. Копіювання вмісту клітин (технологія “Буфер обміну”, кнопки панелі інструментів).
Завдання 20. Копіювання вмісту клітин (технологія “Буфер обміну”, контекстне меню).
Завдання 21. Відміна операції копіювання
Вставка і видалення рядків, стовпців, клітин
Завдання 22. Копіювання клітин.
Завдання 23. Видалення вмісту клітин
Завдання 24. Видалення рядка активного аркуша.
Завдання 25. Копіювання клітин
Завдання 26. Переміщення клітин.
Завдання 27. Видалення стовпця активного аркуша
Завдання 28. Видалення клітин робочого аркуша
Завдання 29. Вставка пустого стовпця на робочому аркуші
Завдання 30. Вставка пустих клітин на робочий аркуш.
Завдання 31. Переміщення клітин (технологія “Буфер обміну”).
Редагування даних у клітинах
Завдання 32. Редагування даних у клітині
Завдання 33. Редагування даних клітини в рядку формул
Висновок
Стоимость: 85.00 грн.


Тема: Excel. Робота з таблицями Excel
Код работы: 101-12009
Описание: Лабораторна робота 7
Тема: Програмні засоби роботи зі структурованими документами. Система Microsoft Office Excel 2007. Робота з таблицями Excel
Мета: Набути практичні навички роботи з таблицями Excel, сортування і фільтрації записів, вставки проміжних підсумків.
Виконання лабораторної роботи
Створення таблиць Excel
Завдання 1. Підготовка книги MS Excel для виконання роботи.
Завдання 2. Форматування заголовків стовпців списку
Завдання 3. Додавання кнопки Форма на панель швидкого доступу
Завдання 4. Додавання нових записів у список
Перегляд інформації у списку
Завдання 5. Перегляд записів за допомогою кнопок Далее і Назад
Завдання 6. Перегляд записів за допомогою кнопок смуги прокрутки
Пошук інформації у списку
Завдання 7. Пошук записів, що відповідають заданим умовам (критеріям).
Використовуючи форму даних знайдемо всіх співробітників ради банку, проглянемо знайдені записи, запишемо їх номери.
Завдання 8. Пошук записів, що відповідають заданим умовам (критеріям).
Використовуючи форму даних знайти всіх співробітників банку, у яких оклад менше або дорівнює 1500 грн., записати їх номери
Сортування в списках
Завдання 9. Сортування записів списку за значеннями текстового поля. Упорядкування записів у полі “Прізвище” в прямому, а потім – у зворотному порядку.
Завдання 10. Сортування записів списку за значеннями поля “Дата”. Упорядкування записів у полі “Дата зарахування на роботу” в міру збільшення, а потім – за убуванням.
Завдання 11. Сортування списку записів за кількома умовами.
Виконати сортування записів співробітників за назвами відділів, а серед співробітників одного відділу – і за посадами
Фільтрація в списках за допомогою команди Фільтр
Завдання 12. Вмикання фільтра
Завдання 13. Застосування фільтру. Вивести на екран записи, в яких поле “Посада” має значення “Менеджер”.
Завдання 14. Візуальне відображення умови фільтра
Завдання 15. Очищення фільтру
Завдання 16. Вимкнення фільтру
Фільтрація в списках за допомогою команди Пользовательский автофильтр
Завдання 17. Використання інструменту Пользовательский автофильтр.
Вивести на екран список співробітників, для яких значення у полі "Оклад" належать діапазону: "Оклад" >=1500 грн. и "Оклад" <= 2000 грн
Завдання 18. Використання інструменту Пользовательский автофильтр.
Вивести на екран список співробітників, які прийняті на роботу після 1 січня 2004 р. і до 1 січня 2006 р.: "Дата" >= 1.01.2004 и "Дата" <= 1.01.2006
Фільтрація в списках за допомогою команди Расширенный фильтр
Завдання 19. Застосування інструменту Расширенный фильтр.
Вивести на екран список співробітників, що включає записи про менеджерів з окладом менше 1650 грн. і економістів з окладом більше 2000 грн.
Умови фільтрування: ( "Посада" = "Менеджер" и "Оклад" < = 1650 грн. ) или ( "Посада" = "Економіст" и "Оклад" > = 2000 грн. ).
Розрахунок проміжних та загальних підсумків списку
Завдання 20. Вставка проміжних підсумків.
Вставити проміжні сумарні підсумки за окладами співробітників різних підрозділів комерційного банку
Завдання 21. Використання символів структури для перегляду підсумків
Завдання 22. Створення діаграми для підсумкового звіту
Висновок
Стоимость: 85.00 грн.

1   2   3   4   5   след >>показать все


Курсы НБУ на сегодняЯндекс.Метрика