Главная » Готовые студенческие работы

Готовые студенческие работы


Сортировать по:
наименованию (возр | убыв), цене (возр | убыв), рейтингу (возр | убыв)


<< пред   1   2   3   4   5   6   7   8    ...   33   след >>
Описание: Лабораторна робота 2
Тема: Програмні засоби роботи зі структурованими документами. Система Microsoft Office Excel 2007. Створення формул та використання функції ЕСЛИ.
Мета: Набути практичні навички проектування розрахункових таблиць, створення і редагування формул, розробки вкладених функцій, використання автоматичного обчислення.
Виконання лабораторної роботи
Створення таблиць з формулами
Завдання 1. Створення таблиці значень функції.
Завдання 2. Створення таблиці з формулами для підрахунку вартості товарів.
Завдання 3. Створення формул з використанням абсолютної адресації.
Завдання 4. Створення відомості обліку заробітної плати.
Створення таблиць з функцією ЕСЛИ
Завдання 5. Створення відомості обліку заробітної плати (з вирахуванням податку на прибуток).
Завдання 6. Створення відомості обліку заробітної плати (з вирахуванням податку у Пенсійний фонд)
Завдання 7. Створення відомості обліку заробітної плати (з вирахуванням усіх податків)
Завдання 8. Використання кнопки Автосумма.
Завдання 9. Перемикання режимів перегляду формул і перегляду значень формул на аркуші.
Діагностика та усунення помилок у формулах
Завдання 10. Визначити клітини, що впливають на задану клітину з формулою.
Створення вкладених функцій
Завдання 11. Створення електронної таблиці для оцінки ризику видачі кредиту за рейтингом.
Аналіз даних за допомогою інструмента Автообчислення
Завдання 12. Використання автообчислення у рядку статусу MS Excel
Висновок
Стоимость: 85.00 грн.


Тема: Excel. Типи діаграм
Код работы: 101-12007
Описание: Лабораторна робота 5
Тема: Програмні засоби роботи зі структурованими документами. Система Microsoft Office Excel 2007. Типи діаграм
Мета: Набути практичні навички створення діаграм різних типів, вставки лінії тренда.
Виконання лабораторної роботи
Загальне завдання: Виконання однотипних завдань, рішення по кожному з яких розміщується на окремому аркуші книги MS Excel.
Порядок виконання кожного завдання:
1. В MS Excel:
- ввести таблицю;
- виконати форматування за зразком;
- створити плоску діаграму;
- створити об’ємну діаграму;
- виконати форматування діаграм за зразком.
Діаграма График
Завдання 1. Створення таблиці для побудови діаграми График.
Завдання 2. Створення діаграми График.
Завдання 3. Створення діаграми Объемный график
Діаграма Круговая
Завдання 4. Створення таблиці для побудови діаграми Круговая
Завдання 5. Створення діаграми Круговая.
Завдання 6. Створення діаграми Объемная круговая.
Діаграма Линейчатая
Завдання 7. Створення таблиці для побудови діаграми Линейчатая
Завдання 8. Створення діаграми Линейчатая
Завдання 9. Створення діаграми Объемная линейчатая.
Діаграма Точечная
Завдання 10. Створення таблиці для побудови діаграми Точечная
Завдання 11. Створення діаграми Точечная
Додавання лінії тренда
Завдання 12. Створення таблиці і діаграми для додавання лінії тренда
Завдання 13. Додавання лінії тренда
Завдання 14. Форматування лінії тренда.
Побудова графіка математичної функції
Завдання 15. Побудувати таблицю значень та графік функції
Висновок
Стоимость: 85.00 грн.


Описание: Лабораторна робота 3
Тема: Програмні засоби роботи зі структурованими документами. Система Microsoft Office Excel 2007. Форматування та створення структури таблиць
Мета: Набути практичні навички форматування таблиць, створення структури таблиці.
Виконання лабораторної роботи
1. Для виконання роботи необхідні файли Format та Structure (пункт меню Файли до лабораторних робіт, папка Excel).
2. Зберегли книги у папці MS Excel / Лаб. 3.
Форматування клітин з використанням числових форматів
1. Відкрили книгу Format.
2. Для Завдань 1-5 вибирали Лист1 книги Format.
Завдання 1. Застосування формату Денежный для стовпця “Сума заборгованості” (рис. 3.1) з відображенням грошової одиниці з двома десятковими знаками.
Завдання 2. Застосування формату Дата для стовпця “Дата планового повернення” (рис. 3.2) з типом “14 березня 2001”.
Завдання 3. Застосування формату Числовой для стовпця “Прострочено (дні)” (рис. 3.3) з числом десяткових знаків, яке рівне 0.
Завдання 4. Застосування формату Процентный для стовпця “Штрафний відсоток“ (рис. 3.4) з відображенням двох десяткових знаків.
Завдання 5. Копіювання формату стовпця “Сума заборгованості” (рис. 3.5) на стовпець “Сума пені”.
Форматування таблиць
Завдання 6. Форматування таблиці “Результати вторинних торгів НБУ держоблігаціями” відповідно до зразка
Форматування таблиць за допомогою стилів
Завдання 7. Застосування до таблиці “Баланс” стилю таблиці
Групування даних та створення структури даних на робочому аркуші
Завдання 8. Знайомство з розташуванням даних по рядках і стовпцях таблиці до групування даних.
Завдання 9. Відкриття діалогового вікна Структура.
Завдання 10. Створення структури з розташуванням підсумкових даних у стовпцях (справа від даних).
Завдання 11. Створення структури з розташуванням підсумкових даних у рядках (справа від даних).
Завдання 12. Призначення кнопок для відображення рівнів структури
Завдання 13. Висновок про призначення кнопок [+] і [-] структури
Автоматичне створення структури даних на робочому аркуші
Завдання 14. Знайомство з таблицею, яка містить формули для обчислення підсумкових даних
Завдання 15. Автоматичне створення структури таблиці
Завдання 16. Форматування структурованої таблиці
Завдання 17. Згортання структурованої таблиці для проведення аналізу
Висновок
Стоимость: 85.00 грн.


Тема: Excel. Функції
Код работы: 101-12010
Описание: Лабораторна робота 8
Тема: Програмні засоби роботи зі структурованими документами. Система Microsoft Office Excel 2007. Функції.
Мета: Набути практичні навички створення і використання вбудованих функцій MS Excel.
Виконання лабораторної роботи
Загальні вказівки:
1. Для виконання роботи необхідно створити книгу з ім’ям Functions Built-in.
2. Книга повинна включати робочі аркуші з назвами: “Логіка”, “Математика”, “Random”, “Матриця”, "Статистика", "Предсказ", “Ранг”, "Частота", "“Пошук”
Застосування логічних функцій
Завдання 1. Знайомство з логічними функціями.
Таблиця 9.1 - Логічні функції
Завдання 2. Застосування функції ЕСЛИ.
Застосування математичних функцій
Завдання 3. Знайомство з математичними функціями
Ознайомились з описом математичних функцій (Таб. 9.2).
Таблиця 9.2 - Математичні функції
Завдання 4. Використання функції ОКРУГЛ
1. Вибрали аркуш "Математика".
2. Виконати обчислення з використанням функції ОКРУГЛ (табл. 9.3).
Таблиця 9.3 - Приклад використання функції ОКРУГЛ
Завдання 5. Використання функції ЦЕЛОЕ.
1. Вибрали аркуш "Математика".
2. Виконали обчислення з використанням функції ЦЕЛОЕ (табл. 9.4).
Таблиця 9.4 - Приклад використання функції ЦЕЛОЕ
Завдання 6. Використання функції ОТБР.
1. Вибрали аркуш "Математика".
2. Виконали обчислення з використанням функції ОТБР (табл. 9.5).
Таблиця 9.5 - Приклад використання функції ОТБР
Завдання 7. Використання функції КОРЕНЬ.
1. Вибрали аркуш "Математика".
2. Виконали обчислення з використанням функції КОРЕНЬ (табл. 9.6).
Таблиця 9.6 - Приклад використання функції КОРЕНЬ
Завдання 8. Використання функції ПИ.
1. Вибрали аркуш "Математика".
2. Виконали обчислення з використанням функції ПИ (табл. 9.7).
Таблиця 9.7 - Приклад використання функції ПИ
Завдання 9. Використання функції ФАКТР.
1. Вибрали аркуш "Математика".
2. Виконали обчислення з використанням функції ФАКТР (табл. 9.8).
Таблиця 9.8 - Приклад використання функції ФАКТР
Генерація псевдовипадкових чисел за допомогою математичних функцій
Завдання 10. Використання функції СЛЧИС.
1. Додали новий аркуш з назвою "Random".
2. Виконали обчислення з використанням функції СЛЧИС (табл. 9.9).
Таблиця 9.9 - Приклад використання функції СЛЧИС
Завдання 11. Використання функції СЛУЧМЕЖДУ.
1. Вибрали аркуш з назвою "Random".
2. Виконали обчислення з використанням функції СЛУЧМЕЖДУ (табл. 9.10).
Таблиця 9.10 - Приклад використання функції СЛУЧМЕЖДУ
Використання математичних функцій для розв’язання системи рівнянь
Завдання 12. Вирішення системи рівнянь методом зворотної матриці.
Постановка задачі:
У MS Excel створити таблицю для розв’язання системи лінійних алгебраїчних рівнянь виду:
[A] {X}=[B],
де [A] – матриця коефіцієнтів;
{X} – матриця невідомих;
[B] – матриця правої частини.
Застосування статистичних функцій
Завдання 13. Знайомство зі статистичними функціями.
Ознайомились з описом статистичних функцій (Таб. 9.11)
Таблиця 9.11 - Статистичні функції
Завдання 14. Розрахунок статистичних характеристик
Завдання 15. Застосування статистичної функції ПРЕДСКАЗ.
Завдання 16. Застосування статистичної функції РАНГ.
Завдання 17. Застосування статистичної функції ЧАСТОТА
Завдання 18. Застосування інструменту Гистограмма
Застосування функцій посилання та пошуку
Завдання 19. Знайомство з функціями перегляду і посилань.
Ознайомились з описом функцій (Таб. 9.12):
Таблиця 9.12- Функції посилання та пошуку
Завдання 20. Пошук значення в таблиці за допомогою функції ПРОСМОТР.
Знайти рейтинг банка "Контракт" за 2008 рік.
Завдання 21. Пошук значення в таблиці за допомогою функції ВПР.
Знайти рейтинг банка "Столиця" за 2009 рік.
Висновок
Стоимость: 85.00 грн.


Описание: Лабораторна робота 1
Тема: Автоматизація дій користувача за допомогою макросів.
Мета: Набути практичні навички автоматизації дій користувача шляхом розробки і використання макрокоманд.
Виконання лабораторної роботи
Налаштування програми MS Word 2007 для створення макросів
Завдання 1. Підключення на стрічці вкладки Разработчик
Створення і використання макросів у MS Word
Завдання 2. Створення (запис) макросу для автоматизації введення тексту.
1. Створити порожній документ за допомогою програми MS Word 2007.
2. Зберегти документ з ім‘ям Макрос-1 (з типом файлу С поддержкой макросов).
Завдання 3. Використання макросу для автоматизації введення тексту
Завдання 4. Редагування тексту макросу
Завдання 5. Створення (запис) макросу для автоматизації введення таблиці.
Завдання 6. Виконання (запуск) макросу
Завдання 7. Редагування тексту макросу.
Налаштування програми MS Excel 2007 для створення макросів
Завдання 8. Показувати на стрічці вкладку Разработчик
Завдання 9. Установка рівня безпеки для тимчасового дозволу виконання макросів
Створення і використання макросів у MS Excel 2007
Завдання 9. Створення макросу для автоматизації введення адреси банку на робочий аркуш MS Excel
Завдання 10. Запуск макросу за допомогою комбінації клавіш
Завдання 11. Запуск макросу шляхом вибору його по імені
Завдання 12. Додавання кнопки з макросом на панель швидкого доступу
Завдання 13. Запуск макросу за допомогою кнопки на панелі швидкого доступу
Призначення макросу графічному об‘єкту
Завдання 14. Додавання графічного об‘єкта на робочий аркуш
Завдання 15. Призначення макросу графічному об‘єкту
Завдання 16. Запуск макросу клацанням по графічному об‘єкту.
Автоматичний запуск макросу після відкриття книги Excel
Завдання 17. Створення макросу "Auto_Open".
Завдання 18. Редагування макросу "Auto_Open".
Завдання 19. Запуск макросу "Auto_Open".
Виконання макросу у середовищі VBA
Завдання 20. Запуск макросу командою Run
Завдання 21. Запуск макросу за допомогою клавіші [F5].
Завдання 22. Покрокове виконання макросу
Висновок
Стоимость: 85.00 грн.


Описание: Лабораторна робота 2
Тема: Основи офісного програмування. Створення програм у середовищі MS VBA
Мета: Набути практичні навички програмування власних функцій, створення вікон повідомлень і введення даних засобами VBA
Виконання лабораторної роботи
Технологія створення процедури в середовищі MS VBA
Завдання 1. Створення процедури в середовищі MS VBA.
Стандартні функції VBA – функції InputBox і MsgBox
Завдання 2. Введення і виведення текстових даних за допомогою функцій InputBox і MsgBox.
Завдання 3. Введення і виведення числових даних за допомогою функцій InputBox і MsgBox
Завдання 4. Перевірка коректності введення числових даних за допомогою функції IsNumeric
Введення даних на робочий аркуш
Завдання 5. Введення числа у клітину на робочому аркуші.
Завдання 6. Введення групи чисел у діапазон клітин на робочому аркуші
Завдання 7. Створення таблиці на робочому аркуші
Технологія створення функції користувача в середовищі MS VBA
Завдання 8. Створення функції користувача для розрахунку комісійних
Завдання 9. Технологія використання функції користувача
Створення проекту VBA з двома функціями користувача
Завдання 10. Створення таблиці зміни значень рентабельності і ціни залежно від зміни собівартості
Створення проекту VBA з підпрограмою (Sub) і функцією (Function) користувача
Завдання 11. Створення програми для обчислення комбінаторного сполучення.
Створення вікон повідомлень за допомогою команди MsgBox
Завдання 12. Створення процедури з командою MsgBox, що демонструє вікно попередження.
Завдання 13. Створення процедур з командою MsgBox, що демонструє вікна різного типу
Завдання 14. Створення процедури з командою MsgBox, що демонструє вікно повідомлення з двома кнопками
Завдання 15. Створення процедури з командою MsgBox, що демонструє вікна повідомлення з різними кнопками
Висновок
Стоимость: 85.00 грн.


Тема: VBA. Розробка макросів у MS Access
Код работы: 101-12021
Описание: Лабораторна робота 4
Тема: Розробка макросів у MS Access.
Мета: Набути практичні навички розробки макросів.
Виконання лабораторної роботи
Знайомство з конструктором макросів
Завдання 1. Відкриття конструктора макросів
Завдання 2. Приклад макросу – макрос для створення вікна повідомлення
Макроси для відкривання об‘єктів
Завдання 3. Макрос для відкриття таблиці пользуйтесь
Завдання 4. Макрос для відкриття форми
Знайомство з формою, яка містить елементи управління і макроси
Завдання 5. Знайомство з існуючим прикладом БД
Завдання 6. Вивчення структури форми из перемикачами
Створення форми з перемикачами для фільтрації записів
Завдання 7. Створення "своєї" форми – без кнопок
Завдання 8. Створення групи перемикачі у формі за допомогою мастера
Завдання 9. Властивості перемикача
Завдання 10. Створення макросу для перемикача номер 1
Завдання 11. Створення групи макросів
Завдання 12. Створення макроса для кнопки Усі
Завдання 13. Властивості групи перемикачів
Завдання 14. Використання макросу для пошуку телефонів клієнтів банку
Висновок
 
 
Стоимость: 85.00 грн.


Описание: Лабораторна робота 3
Тема: Створення програм з використанням елементів керування
Мета: Набути практичні навички створення і використання елементів управління для розробки додатків MS Excel.
Виконання лабораторної роботи
Знайомство з елементами управління VBA
Завдання 1. Знайомство з прийомами професійного оформлення книги MS Excel.
Завдання 2. Використання елементів управління для зміни початкових даних.
Завдання 3. Використання елементів управління Кнопка і Список
Завдання 4. Використання елементів управління Перемикач і Прапорець.
Знайомство з інтерфейсом програми " Автоматизована відомість обліку успішності студентів"
Завдання 5. Знайомство з прийомами професійного оформлення книги MS Excel.
Завдання 6. Знайомство з прийомами використання кнопок на робочому аркуші
Призначення макросу елементам керування, які розташовані на робочому аркуші
Завдання 7. Створення кнопки з макросом для переходу на іншу сторінку книги
Створення елемента управління Прапорець
Завдання 8. Створення елемента типу Прапорець
Завдання 9. Використання елемента Прапорець
Створення елемента управління Перемикач
Завдання 10. Створення елемента Перемикач
Завдання 11. Використання елемента Перемикач
Створення елемента управління Лічильник
Завдання 12. Створення елемента управління Лічильник
Завдання 13. Використання елемента Лічильник
Створення елемента управління Смуга прокрутки
Завдання 14. Створення елемента управління Смуга прокрутки
Завдання 15. Використання елемента Смуга прокрутки
Створення елемента управління Кнопка
Завдання 16. Створення макросу, який "обнуляє" діапазон комірок
Завдання 17. Створення і використання елемента Кнопка.
Створення елемента управління Список
Завдання 18. Створення елемента управління Список
Завдання 19. Використання елемента Список.
Захист
Завдання 20. Захист книги.
Завдання 21. Приховування / Відображення стовпців.
Висновок
Стоимость: 85.00 грн.


Тема: Web-программирование
Код работы: 101-07019
Описание: Содержание:
Введение 3
Постановка задачи 5
Преимущества Web-сервера Apache в связке с PHP и MySQL 7
Преимущества РНР 7
Запуск РНР в качестве интерпретатора CG1 или модуля 10
Преимущества MySQL 12
Преимущества веб-сервера Apache 13
Установка Web-сервера Apache в связке с PHP 5 и MySQL 16
под Windows. 16
Где взять необходимые дистрибутивы? 16
Установка Web-сервера Apache. 17
Виртуальный хостинг 24
Установка и настройка PHP 27
Подключение MySQL. 30
Установка phpMyAdmin 33
Установка EMS MySQL Manager 3.2 35
Описание структуры базы данных 36
Почему именно база данных? 36
Общее представление о реляционных базах данных 38
Проектируем собственную Web-базу данных 42
Нормализация базы данных 44
Структура базы данных после нормализации 50
Создаем базу данных 55
Язык работы с базами данных SQL 56
Использования SQL-скриптов для создания и заполнения базы данных 60
Заполнение базы данных данными 66
Описание общей архитектуры Web-программного продукта 80
Архитектура Web-баз данных и Web-приложений 80
Общие проблемы защиты и система привилегий доступа MySQL 82
Пользователи и привилегии в базе данных MySQL «Print-Servis» 88
Установка пользователя для доступа из Web 90
Доступ к базе данных MySQL из Web 91
Описание взаимодействия пользователя с базой данных 91
Язык разметки гипертекста HTML 92
Создание статических страниц сайта 93
Создание динамических страниц сайта – 110
кода РНР для доступа к базе данных MySQL из Web 110
Список использованной литературы: 125
Стоимость: 700.00 грн.


Описание: Зміст:
Вступ 4
Розділ 1. Характеристика і аналіз об'єкту досліджена 6
1.1 Техніко-економічна характеристика об'єкту досліджена і наочної області 6
1.2 Аналіз існуючих теоретико-практичних розробок вирішення досліджуваних завдань 20
1.3 Обґрунтування запропонованих проектних рішень із створенню інформаційної системи 28
Розділ 2. Характеристика інформаційної системи, та постановка завдань, що в ній розв’язуються 36
2.1 Характеристика структури та функцій створюваної інформаційної системи 36
2.2 Постановка економічних завдань, що реалізуються в інформаційній системі 38
2.2.1 Характеристика задачі 38
2.2.2 Вихідна інформація 43
2.2.3 Вхідна інформація 45
2.3 Розробка математичного і машинного алгоритмів розв'язання завдань 47
2.3.1 Використана інформація 47
2.3.2 Результати розв’язань 48
2.3.3 Математичний опис 49
2.3.4 Алгоритм рішення 51
Розділ 3. Організація інформаційного, організаційного, технічного і програмного забезпечення 62
3.1 Організація інформаційного забезпечення 62
3.1.1 Загальна характеристика інформаційного забезпечення 62
3.1.2 Опис організації збору та передачі інформації на обробку 65
3.1.3 Побудова системи класифікації та кодування 66
3.1.4 Форми первинних документів, машинограм та відеокадрів 71
3.1.5 Структура інформаційних масивів 72
3.2 Організаційне забезпечення 88
3.3 Технічне і програмне забезпечення 105
3.3.1 Технічне забезпечення 105
3.3.2 Програмне забезпечення 111
Висновок 114
Список використаної літератури 116
Стоимость: 1 700.00 грн.

<< пред   1   2   3   4   5   6   7   8    ...   33   след >>


Курсы НБУ на сегодняЯндекс.Метрика